ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαδικασία Έγγραφης:

Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής σας, παρακαλούμε, προχωρήστε σε κατάθεση του συνολικού κόστους συμμετοχής στον λογαριασμό:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΙΒΑΝ : GR34 0171 5500 0065 5010 1230 629
(Δικαιούχος PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALIST)

Κόστος συμμετοχής

Ι. Κόστος συμμετοχής για μη μέλη του ΣΕΚΑΣΕ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€130 πλέον ΦΠΑ)

ΣΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 7 ΑΤΟΜΩΝ (€1000 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α)
ΙΙ. Κόστος συμμετοχής για μέλη του ΣΕΚΑΣΕ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€100 πλέον ΦΠΑ)

ΣΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 7 ΑΤΟΜΩΝ (€800 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α)
Για την κατοχύρωση της θέσης σας, παρακαλούμε να στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο fax: 210 33.92.323, υπόψη τμήματος εγγραφών ή στο conferences@palladian.gr αναγράφοντας την επωνυμία της εταιρίας σας.

Τηλέφωνo επικοινωνίας: 210 33.92.321
Ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής: Στοιχεία Συμμετέχοντα
Επίθετο (Ελληνικοί Χαρακτήρες) *
Όνομα (Ελληνικοί Χαρακτήρες) *
Εταιρία ή Φορέας *
Θέση / Τίτλος *
Τηλέφωνο Επικοινωνίας *
Email*
Στοιχεία Τιμολόγησης Προσοχή: Στα παρακάτω στοιχεία θα εκδοθεί και θα σταλεί το σχετικό παραστατικό. Σε περίπτωση που είστε ιδιώτης συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Επωνυμία Εταιρίας *
ΑΦΜ *
ΔΟΥ *
Δραστηριότητα *
Δ/νση *
Τ.Κ. *
Oνοματεπώνυμο υπευθύνου λογιστηρίου*
Τηλέφωνο επικοινωνίας *
Email *
Παρατηρήσεις


Πολιτική ακυρώσεων: - Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται
- Σε περίπτωση έγκαιρης ακύρωσης της συμμετοχής (4) τέσσερις ημέρες πρίν θα επιστρέφεται το σύνολο της συμμετοχής
- Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή ακύρωσης (2) δύο ημέρες πριν το συνέδριο, θα τιμολογηθεί το σύνολο του κόστους συμμετοχής.